top of page

Skapande i förskolan. 

-Kompetensutveckling för pedagoger

Jag håller kurser och handleder pedagoger i skapande, bild & form samt digitalt berättande. Syftet är att vägleda och inspirera pedagogerna i arbetet med den skapande verksamheten på förskolan. Varje kurs tar ca 3 timmar och hålls antingen på Er förskola eller i Stora ateljén i Eriksborg, Romfartuna.

För mer information/bokning ring mig på: 070-0927847 eller mejl: kontakt@karintoll.se

 

Grundkurs

I grundkursen diskuteras frågor som t.ex barnet och pedagogen i en skapande process. Hur presenterar, förankrar och återkopplas en uppgift på ett bra sätt? Vikten av att välja bra material och verktyg. Hur iordningställer man en inspirerande och utmanande ateljé på avdelningen? 

 

Papper som uttrycksmedel

Påbyggnadskurs 1

Papper är något som alltid finns nära till hands i förskolemiljön. Det är ett bra material med många möjliheter. Papper kan vikas, flätas, rivas, böjas, det kan anvndas till att göra bilder, färgövninar eller till att konstruera och bygga. Målet med kursen är att visa på den mångfald pappret erbjuder som uttrycksmedel. Under kursen varvas teori med praktiska övningar. 

Att måla med barn

Påbyggnadskurs 2

När man som pedagog är trygg med materialet och tekniken är det lättare att föra kunskapen vidare till barnen. Lättare att släppa dem fria i sitt arbete med färgen. Kursen ger pedagogerna grundkunskaper i olika målningstekniker, material, verktyg, färg och papper och penslar.

Animera med Ipad

För små barn är bildspråket ett sätt att uttrycka sig. Bildspråket är också en stor hjälp för barn med språksvårigheter. Genom att göra egna animerade filmer lär sig barnen bildspråk, finmotorik, kommunikation och turtagning. 

I kursen får pedagogerna lära sig grunderna i tekniken för att animera med ipad. 

Please reload

Vill du ha en informationsfolder om kurserna? Mejla adressen så skickar jag en per post!

 

 

bottom of page